SILIKON ZA ZAPTIVANJE VISOKO TEMPERATURNI CRNI 412-AB

Koristi se na poklopcima ventila, uljinih i vodenih pumpi, karteru i prenosnicima. Adekvatna zamjena za bilo koji dihtung. Otporan na savijanje, pritisak i istezanja uzrokovana temperaturnim varijacijama. Lak za manipulaciju i brzosušeći. Odolijeva uljima, vodi i antifrizu (neotporan na benzin). Otporan na temperature do +343C.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Vezna površina treba da je očišćena od nečistoća. Pažljivo ukloniti ostatke oštećenog dihtunga. Skinuti poklopac sa tube i odrezati vrh na željenu debljinu. Nanijeti jednak sloj silikona na sastavni žlijeb / preporučljivo na poklopcu / ne veći od 5mm /. Pažljivo zaobići rupe za vezna sredstva – zavrtnje. Zatvoriti čep na tubi. Sačekati oko 10 minuta, dok se silikon ne počne sušiti. Sastaviti dijelove koje vežemo. Vratiti sva vezna sredstva – zavrtnje u, za to, predviđena mjesta. Sav spoljašnji višak silikona obrisati suhom krpom ili alkoholom. Silikon se suši nakon jedan sat, a potpuno vezuje za jedan dan.