KATALOŠKI BROJ VELIČINA ORIGINALNO PAKOVANJE BOJA
EE 555 BLK 312 g 1/12 Crna
EE 555 BLU 312 g 1/12 Plava
EE 555 CI 312 g 1/12 Siva

SPREJ ZA FARBANJE MOTORA

ABRO glazura za motor sa keramikom je boja formulirana za visoke temperature i za visoke performanse motora. Naša ekskluzivna keramička formulacija povećava disperziju toplote nudeći tako zaštitu od pregrijavanja i curenja automobilskih tekućina. Podnosi temperature i do 260°C. Otporna je na ulje i na gas. Idealno za: blok motore, zračne filtere, spremnik za ulje, poklopce ventila, spremnik za vodu, usisni cjevovod i ostale motorne dijelove.

PAŽNJA:

Za maksimalni učinak pročitajte čitavo uputstvo prije korištenja.

1. Pripremite površinu tako što ćete ukloniti prljavštinu, vosak i masnoću koristeći ABRO odmašćivač za motor. Površinu izšmirglati jastučićem za ribanje kako bi postigli maksimalan učinak. Dobro isprati i osušiti sa čistom i suhom krpom.

2. Zaštiti okolnu površinu od zamazivanja. Koristiti na temperaturi izmedju 16 i 35 C°, te na vlažnosti manjoj od 60 %. Ne nanositi boju na direktnom suncu.

3. Protresti bocu sve dok se kuglice unutar ne počnu kretati slobodno. Nakon svake minute korištenja protresti bocu 10 sekundi.

4. Pri nanošenju boje držati paralelno bocu 20-25 cm od površine da bi se boja nanijela pravilno i koristiti ujednačene ravnomjerne pokrete. Nanesite 2 tanka sloja a nakon toga jedan malo deblji sloj. Praviti pauzu od 10 min izmedju nanošenja slojeva. Nanesite sve slojeve u toku jednog sata. Nakon jednog sata površina će biti suha na dodir. Može se koristiti poslije 3 sata sušenja. Sadržaj boce pokriva 1-1,30 m2 .

5. Nakon upotrebe okrenite bocu i pritisnite pumpicu sve dok čisti gas ne izadje van. Ako se sprejna pumpica začepi koristite zaštitu za oči i očistite otvor pumpice vlažnom maramicom. NE pokušavajte gurati igle ili žice u otvor pumpice. Odložite praznu bocu u spremnik za otpatke. Ne bušite, ne palite i ne odlažite praznu bocu u kompaktor za otpatke.

UPOZORENJE! SADRŽI ACETATE, KETONE I TOLUENE! EKSTREMNO ZAPALJIVO!! ISPUŠTENE PARE ZAPALJIVE!! SADRŽAJ JE POD PRITISKOM ŠTETNIH PARA! IZAZIVA IRITACIJU ZA OČI, KOŽU I RESPIRATORNI TRAKT!! Držati dalje od izvora toplote, iskri i otvorenog plamena. Akumulirane pare mogu reagovati eksplozivno. Tokom korištenja ventilirati prostoriju dok sve pare ne nestanu. NE PUŠITI u toku upotrebe. Ukloniti sve izvore plamena i toplote-ugasiti peći, električne alate i aparate kao i druge opasne izvore. Izbjegavati duže izlaganje sunčevoj toploti ili toploti radijatora, peći, vruće vode ili drugih izvora koji mogu izazvati eksploziju. Ne bušiti, paliti ili čuvati na temperaturi iznad +48°C. Čuvati uspravno na hladnom i suhom mjestu. Ne bacati potrošenu praznu bocu u kontejnere za smeće. Koristiti u adekvatno ventiliranom prostoru. Izbjegavajte kontinuirano udisanje para i magle. Izbjegavajte kontakt sa očima i kožom. Oprati ruke nakon upotrebe.

PRVA POMOĆ: U slučaju kontakta sa očima ispirati sa velikom količinom vode 15 minuta i odmah potražiti liječničku pomoć. U slučaju kontakta sa kožom, oprati sapunom i vodom. U slučaju respiratornih poteškoća, izaći na svježi zrak i odmah potražiti liječničku pomoć.