O nama

Firma AVANTI d.o.o osnovana je 1988. godine sa sjedištem u Sarajevu.

Od samog osnivanja, poslovna orijentacija firme je ponuda visoko kvalitetnih proizvoda, uvoz i distribucija rezervnih autodijelova, ulja i maziva za sve vrste putničkih i lakih komercijalnih vozila. Svoju djelatnost zasniva na direktnom kontaktu sa renomiranim svjetskim proizvođačima autodijelova visoke kvalitete. Stalnim usavršavanjem uposlenih, firma Avanti je opravdala povjerenje mnogobrojnih poslovnih partnera, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu, a profesionalnim odnosom ka svojim kupcima postala pouzdan partner.

Strateška težnja kompanije je maksimalna orijentisanost ka kupcu, pokrivanje što većeg broja potreba širokim asortimanom proizvoda, jednostavnost pri kreiranju narudžbi i brzu isporuku. Kvalitet usluga koje pružamo, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i stručnosti naših uposlenika, te profesionalnim odnosom sa kupcima, ključ su naše visoke pozicije na tržištu autodijelova.

Kompanija je direktan uvoznik rezervnih dijelova proizvođača iz USA, Evrope i Azije, čime održava bogat asortiman proizvoda sa više od 80 000 artikala, a čiji kvalitet garantuju ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS/16949, BER i drugi neophodni certifikati. Svi naši dobavljači isporučuju homologovane proizvode. Zahvaljujući direktnoj nabavci od proizvođača autodijelova prve ugradnje, snabdijevamo naše kupce autodijelovima najviše kvalitete uz povoljne cijene, što nam omogućava brzo i tačno zadovoljenje potreba naših kupaca.

Vršimo besplatnu dostavu u roku od 24 sata u Bosni i Hercegovini i Evropi, uz garanciju kvalitete uz garancijski rok.

Pedesetogodišnja porodična tradicija u oblasti auto industrije svrstava nas među lidere u distribuciji rezervnih dijelova, opreme i kozmetike za putnička i laka komercijalna vozila na tržištu Bosne i Hercegovine i susjednih država.

NAPOMENA: Poštovani kupci i korisnici naših usluga, molimo da prije kupovine provjerite cijene u našim prodavnicama.

About

AVANTI d.o.o was founded in 1988 with headquarters in Sarajevo.

Since its establishment, the business orientation of the company has offered high-quality products, import and distribution of car spare parts, oils and lubricants for all types of passenger and light commercial vehicles. Its activity is based on direct contact with the world-renowned manufacturers of car parts with high quality. With the constant improvement of employees, our company justified the trust of many business partners, both on domestic and foreign market, with a professional approach we have become a reliable partner towards the costumers.

 The strategic aspiration of the company is the maximum orientation to the customer, covering a greater number of needs and a wide range of products, and ease in creating quick and custom delivery. The quality of service we provide, thanks to the experience and expertise of our employees, and our professional relationship with our customers are the key to our high position in the market of car parts.

 The company is a direct importer of spare parts manufacturers from the USA, Europe and Asia, which maintains a wide range of products with more than 80,000 items, and whose quality guarantees ISO 9000, ISO 14000, ISO/ TS/ 16949, BER, and other necessary certifications. Homologated products are delivered to all our suppliers. Thanks to the direct acquisition of car parts producers, we provide our customers with the highest quality car parts at reasonable prices, which allows us to meet the needs of our customers quickly and accurately.

 We offer free delivery within 24 hours in Bosnia and Herzegovina and Europe, with a guarantee of quality as well as a warranty period.

Fifty years of family tradition in the field of the automotive industry puts us among the leaders in the distribution of spare parts, accessories and cosmetics for passenger cars and light commercial vehicles in the market of Bosnia and Herzegovina and neighboring countries.

 NOTE: Dear customers and users of our services, please check prices before buying in our stores.

Najšira ponuda autodijelova

Garantovano zadovoljstvo

Kontaktirajte nas