ABRO TEKUĆINA ZA ZAPTIVANJE SISTEMA HLAĐENJA SL-624

Brzo i trajno sredstvo za zaptivanje pukotina na bilo kojem sistemu hlađenja, uključujući i sisteme izrađene od aluminijuma. Efikasno zaustavlja curenje na hladnjaku, začepljava pukotine na bloku motora, sistemu grijanja, cilindrima i glavi motora. Sadrži sredstva za podmazivanje vodene pumpe i zaštitu od korozije.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Ostavite motor da radi dok se hladnjak ne zagrije. Isključite motor, sačekajte da opadne pritisak u hladnjaku, a zatim ga otvorite. Saspite kompletnu sadržinu u hladnjak i zatvorite ga. Ostavite motor da radi , 15-25 min. dok se pukotina ne zatvori ( dok ne vidite da je curenje prestalo).