SILIKON ZA ZAPTIVANJE SIVI 9-AB

Zamjena za oštećeni dihtung kartera, vodene pumpe, poklopac ventila i prenosnika. Idealan za japanske motore. Brzosušeći i bez mirisa. Podnosi temperature do +343°C. Odolijeva uljima, vodi i antifrizu (neotporan na benzin). Ne korodira. Ne koristiti za dihtung glave motora.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Vezna površina treba da je očišćena od nečistoća. Pažljivo ukloniti ostatke oštećenog dihtunga. Skinuti poklopac sa tube i odrezati vrh na željenu debljinu. Nanijeti jednak sloj silikona na sastavni žlijeb / preporučljivo na poklopcu / ne veći od 5mm./ Obratiti požnju na vezna sredstva – zavrtnje. Zatvoriti čep na tubi. Sačekati oko 10 minuta, dok se silikon ne počne sušiti. Sastaviti dijelove koje vežemo. Vratiti sva vezna sredstva  u, za to, predviđena mjesta. Sav spoljašnji višak silikona obrisati suhom krpom. Silikon se suši nakon jedan sat, a potpuno vezuje za jedan dan.