SILIKON ZA ZAPTIVANJE VISOKO TEMPERATURNI CRNI 412-AB

Koristi se na poklopcima ventila, uljinih i vodenih pumpi, karteru i prenosnicima. Adekvatna zamjena za bilo koji dihtung. Otporan na savijanje, pritisak i istezanja uzrokovana temperaturnim varijacijama. Lak za manipulaciju i brzosušeći. Odolijeva uljima, vodi i antifrizu (neotporan na benzin). Otporan na temperature do +343°C.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Vezna površina treba da je očišćena od nečistoća. Pažljivo ukloniti ostatke oštećenog dihtunga. Skinuti poklopac sa tube i odrezati vrh na željenu debljinu. Nanijeti jednak sloj silikona na sastavni žlijeb / preporučljivo na poklopcu / ne veći od 5mm /. Pažljivo zaobići rupe za vezna sredstva. Zatvoriti čep na tubi. Sačekati oko 10 minuta, dok se silikon ne počne sušiti. Sastaviti dijelove koje vežemo. Vratiti sva vezna sredstva u, za to, predviđena mjesta. Sav spoljašnji višak silikona obrisati suhom krpom ili alkoholom. Silikon se suši nakon jedan sat, a potpuno vezuje za jedan dan.