SPREJ ZA ČIŠĆENJE AKUMULATORA BC-575

SPREJ ZA ČIŠĆENJE AKUMULATORA

  • Osigurava maksimalnu učinkovitost akumulatora  
  • Obezbjeđuje pravilan protok struje
  • Eliminira curenje struje
  • Sprječava oštećenja kablova i terminala

UPUSTVO ZA UPOTREBU:

SNAŽNO PROMUĆKATI PRIJE SVAKE UPOTREBE. Naprskati kablove i spojnice terminala, podupirače i cijelu površinu akumulatora ( pobrinite se da je poklopac čvrsto zatvoren ). Nakon nekoliko minuta, saprati vodom ili vlažnom krpom. Nanesite završni sjajni sloj za dugoročnu zaštitu. U težim slučajevima može biti neophodno još jedno spliciranje sredstva.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI: Držati van dosega djece. Boca pod pritiskom. Sadrži vodu soda bikarbonat, 2-butoksi-etanol, propan, butan. Držati daleko od izvora toplote, iskri i otvorenog plamena. Izbjegavati kontakt sa očima i kožom. Bocu ne bušiti i ne paliti. Ne držati izloženu suncu ili temperaturi većoj od 49°C (120°F) zbog mogućnosti eksplozije.

PRVA POMOĆ: Kontakt sa kožom: vodom i sapunom oprati izloženo područje. Kontakt sa očima: isprati oči sa velikom količinom vode najmanje 15 minuta. Zatražiti ljekarsku pomoć ukoliko iritacija ne prestane. Gutanje: popiti veliku količinu vode. Zatražiti ljekarsku pomoć. Udisanje: izaći na svjež zrak. Primijeniti vještačko disanje ukoliko bude potrebe. Zatražiti ljekarsku pomoć.

PROIZVOD NEZAPALJIV NA TESTU ZAPALJIVOSTI