KATALOŠKI BROJ VELIČINA ORIGINALNO PAKOVANJE BOJA
CP 555 RED 312 g 1/12 Crvena
CP 555 BLK 312 g 1/12 Crna
CP 555 SIL 312 g 1/12 Siva

SPREJ ZA FARBANJE KOČIONIH KLIJEŠTA CP 555 BLK/SIL/RED

Dostupno u sljedećim bojama: crna, crvena i srebrna.

Abro boja za kočiona klješta je visoko-kvalitetni premaz dizajniran da izdrži svakodnevnu upotrebu kočnica. Jedinstvena formula je napravljena i testirana tako da izdrži i najveće vrućine proizvedene kočenjem. Idealno za bojenje kočionih klješta, doboša, rotora i opruga.

UPUTSTVO:

  1. Pripremite površinu tako sto ćete je očistiti od prljavštine, hrđe, masnog voska, stare boje sa ABRO čistačem za dijelove kočnica. Zaštitite okolnu površinu od mogućnosti zamazivanja.
  2. Lagano izšmirglati površinu brusnim papirom 320-icom. Koristiti na temperaturi izmedju 20 i 33°C i na količini vlage manjoj od 50%.
  3. Protresti bocu sa sprejom sve dok se kuglice unutar spremnika ne počnu slobodno kretati. Protresti bocu 10 sekundi nakon svakog minuta korištenja.
  4. Pri nanošenju boje, držati sprej na udaljenosti od 20- 25 cm i nanositi boju u ujednačenim pokretima za što bolji rezultat. Kako bi izbjegli curenja i nearvnomjerne slojeve, nanositi boju u tankim slojevima. Nanošenje debelih slojeva boje može proizvesti neželjene mrlje i neravnomjerni sloj.
  5. Nanijeti svu boju u roku od jednog sata sa pauzama između slojeva od 10 minuta. Za dodatne slojeve poslije roka od jednog sata, sačekati 7 dana za ponovno korištenje. Suho na dodir u roku od jednog sata. Može se koristiti poslije tri sata sušenja. Količina spreja u jednom pakovanju prekriva 1-1.30 m2 i može pokriti 4-6 kočionih klješta.

Nakon što se boca sa sprejom isprazni, okrenuti je i pritisnuti pumpicu sve dok i posljednji gas ne izadje iz konzerve. Ukoliko dodje do zakrčenja pumpice, očistiti je sa vlažnom maramicom. NE gurati iglu ili žicu u otvor pumpice. Odložiti praznu bocu u odgovarajući spremnik za otpatke. NE paliti, NE bušiti ili ubacivati bocu u kompaktor za otpad.

UPOZORENJE! EKSTREMNO ZAPALJIVO!! ISPUŠTENE PARE ZAPALJIVE!! SADRŽAJ JE POD PRITISKOM ŠTETNIH PARA! IZAZIVA IRITACIJU ZA OČI, KOŽU I RESPIRATORNI TRAKT!! SADRŽI KETONE I TOLUENE !

Držati dalje od izvora toplote, iskri i otvorenog plamena. Akumulirane pare mogu reagovati eksplozivno. Tokom korištenja ventilirati prostoriju dok sve pare ne nestanu. NE PUŠITI u toku upotrebe. Ukloniti sve izvore plamena i toplote-ugasiti peći, električne alate i aparate kao i druge opasne izvore. Izbjegavati duže izlaganje sunčevoj toploti ili toploti radijatora, peći, vruće vode ili drugih izvora koji mogu izazvati eksploziju. Ne bušiti, paliti ili čuvati na temperaturi iznad +48°C. Čuvati uspravno na hladnom i suhom mjestu. Ne bacati potrošenu praznu bocu u kontejnere za smeće. Koristiti u adekvatno ventiliranom prostoru. Izbjegavajte kontinuirano udisanje para i magle. Izbjegavajte kontakt sa očima i kožom. Oprati ruke nakon upotrebe.

PRVA POMOĆ:

U slučaju kontakta sa očima ispirati sa velikom količinom vode 15 minuta i odmah potražiti liječničku pomoć. U slučaju kontakta sa kožom, oprati sapunom i vodom. U slučaju respiratornih poteškoća, izaći na svježi zrak i odmah potražiti liječničku pomoć. ODGOĐENI UČINCI

DUGOTRAJNOG IZLAGANJA:

Sadrži otapala koja mogu uzrokovati trajno oštećenje mozga i živčanog sistema. Namjerna zloutreba i namjerno koncentrirano udisanje može biti štetno i smrtonosno. NE GUTATI. DRŽATI VAN DOHVATA DJECE!