SPREJ ZA GAŠENJE POŽARA FE-935

SPREJ-APARAT ZA GAŠENJE POŽARA   

Efikasno sredstvo za gašenje manjih požara. Praktično pakovnje, u odnosu na klasične PP aparate. Primjenjuje se na automobilu, raznim vrstama motora, nautici, domaćinstvu odnosno na raznim oblicima manjih požara.

UPUTSTVO: Sprejati sa sigurne udaljenosti i ne udisati isparenja. Nakon upotrebe udaljiti se od dimne prašine kako ne bi došla u kontak sa očima, kožom ili odjećom. 

UPOZORENJE: Izbjeći udisanje sadržine. Nakon upotrebe, prostor temeljito ventilirati. U kontaktu sa jakim izvorima toplote, pjena za gašenje može osloboditi otrovne gasove. Izbjeći udisanje i kontakt sa predmetima koje je moguće oštetiti. Sadžaj pod pritiskom. Ne izlagati udarcima, pritisku i toploti većoj od + 50°C. Nakon upotrebe sredstvo ukloniti sa svih predmeta i površina. Iritira kožu i oči. Ne gutati. Kod iritacije kože i očiju ispirati vodom. U slučaju gutanja odmah potražiti liječničku pomoć. Držati van dohvata djece !