SPREJ ZA PODEŠAVANJE I REGULA.KARBURATORA CC-300

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Zagrijati motor do normalne operativne temperature. Ukloniti filter zraka, motor ubaciti u srednje mirovanje, oko 750 obrtaja u minuti. Sadržaj cijele boce za čišćenje naprskati direktno u suženi dio karburatora, pritišćući samohodni saug, glavnu okruglu pločicu za dovod zraka i osovinu. Prskati i zidove suženog dijela karburatora kao i cijelo izloženo područje.

UPOZORENJE:

Štetno ili fatalno ukoliko se proguta, štetna para. Tečnost i para zapaljivi. Boca je pod pritiskom. Izbjegavati kontakt sa kožom, očima i odjećom. Držati dalje od izvora toplote, varnica i plamena. Ne bušiti, ne paliiti niti čuvati na temperaturi preko 48 stepeni C.