SPREJ ZA PODMAZIVANJE LANCA ZA MOTOCIKLE CL-100

  • Reducira istrošenost materijala
  • Smanjuje buku
  • Produžuje životni vijek materijala

Koristi se za: Motocikle, bicikle, lance garažnih vrata i još mnogo toga

ABRO LUBRIKANT ZA LANCE se može koristiti na svim vrstama lanaca i na žičanim kablovima. Ovaj lubrikant koristi posebno razvijenu formula dizajniranu za kombinaciju performansi zaštite i zaštite od istrošenosti elemenata.

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE:

Dobro protresti. Nanijeti na lanac ili kabel. Prije ponovne upotrebe lanca ostavite lubrikant da se absorbuje na lanac i da se suši nekoliko minuta. Za lance kod motocikla velikih brzina potrebno je da se lubrikant u potpunosti osuši prije ponovne upotrebe.

SADRŽI HEKSAN I UGLJIKOVODIK  

 OPASNOST ! JAKO ZAPALJIVO ! Držati dalje od toplote, iskri i otvorenog plamena. Akumulirane isparine preparata su eksplozivno zapaljive. Prozračite prostoriju pri korištenju preparata sve dok i zadnje isparine ne nestanu prostorije. 

 ZABRANJENO PUŠENJE! Ugasite izvore otvorenog plamena, plinski žižak, plinski bojler. Ugasite sobnu peć, električni alat, električne aparate u kući, kao i sve druge izvore zapaljivosti. SPREMMIK POD PRITISKOM! Izbjegavajte duže izlaganje preparata sunčevoj toploti ili toploti radijatora, peći, vrućoj vodi i drugim izvorima toplote koji mogu uzrokovati eksploziju. Ne bušiti, paliti ili skladištiti na temperaturi iznad 49°C. Držati uspravno na hladnom i suhom mjestu. Ne odlagati praznu konzervu u kontejner.        

ŠTETNO ISPARAVANJE! Koristiti sa adekvatnom ventilacijom. Izbjegavati kontinuirano udisanje isparina i sprejne izmaglice. Da bi se izbjeglo udisanje isparina i sprejnih izmaglica otvorite prozore i vrata ili koristite druge mjere da bi osigurali svjež zrak tokom nanošenja i sušenja preparata. Ako dođe do iritacije sluznice očiju, glavobolje ili nesvjestice omogućite veću količinu svježeg zraka ili koristite respiratornu zaštitu ili napustite kontaminirano područje. Izbjegavajte kontakt sa očima i kožom. Nakon korištenja preparata, operite ruke.

PRVA POMOĆ: U slučaju kontakta s očima temeljito ispirati vodom 15 minuta a zatim potražite medicinsku pomoć. A ako dođe u kontakt sa kožom, temeljito operite sa sapunom i vodom. U slučaju respiratornih poteškoća obezbijedite veću količinu svježeg zraka i pozovite doktora.

POSLJEDICE PREKOMJERNOG IZLAGANJA PREPARATU. Sadrži hemikalije koje mogu izazvati trajno oštećenje mozga i nervnog sistema. Namjerna usmjerena zloupotreba preparata i udisanje istog može imati štetne ili fatalne posljedice.

UPOZORENJE: Sadrži štetne komponente.

IZBJEGAVATI KORIŠTENJE PREPARATA U ZATVORENOM PROSTORU. DRŽATI VAN DOHVATA DJECE.