SPREJ ZA ZAŠTITU AKUMULATORA BP-675

  • Pruža zaštitnu barijeru koja sprječava korodiranje akumulatora i kablovskih spojnica
  • Obezbjeđuje maksimalnu učinkovitost
  • Produžuje vijek akumulatora
  • Sprječava otežano startanje

UPUSTVO ZA UPOTREBU:

Prvo, očistiti dijelove na koje će se nanositi sprej. Dobro promućkati bocu. Limenku držati na udaljenosti od oko 25-30 cm od površine na koju se nanosi i nanijeti dva tanka sloja.

UPOZORENJE: JAKO ZAPALJIVO

Držati van dosega djece. Sadržaj boce pod pritiskom. Sadrži petrolej destilate, etibenzen, ksilen i aceton. Ne koristiti u blizini izvora toplote, iskri i otvorenog plamena. Bocu ne bušiti i paliti. Ne držati izloženu suncu ili temperaturi većoj od 49°C (120°F) zbog mogućnosti eksplozije. Ne dozvoliti da boca dođe u kontakt sa kablovima ili terminalima akumulatora, sa električnim žicama ili drugim elekrtičnim komponentama. Boca provodi struju i može uzrokovati električnu iskru koja može izazvati ozbiljne povrede prilikom pucanja boce, bljeska vatre ili elektrošoka. Koristiti u dobro provjetrenom prostoru. Izbjegavati udisanje spreja, izmaglice i pare. Namjerno koncentrisanje spreja i udisanje pare može biti štetno ili fatalno.

PRVA POMOĆ:

Kontakt sa kožom: vodom i sapunom oprati izloženo područje. Kontakt sa očima: isprati oči sa velikom količinom vode najmanje 15 minuta. Zatražiti ljekarsku pomoć ukoliko iritacija ne prestane. Gutanje:popiti veliku količinu vode. Zatražiti ljekarsku pomoć. Udisanje:izaći na svjež zrak. Primijeniti vještačko disanje ukoliko bude potrebe. Zatražiti ljekarsku pomoć.