SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE TURBO DIZEL MOTORA profesional DI-532

Eliminiše trokiranje motora. Produžuje kilometražu. Uklanja talog kaučuka i karbona. Koncentrovani čistač. Koristiti se na pun rezervoar (500 l).

UPOTREBA:

Dodati čitav sadržaj boce na pun rezervoar (500 l) kamiona. Koristiti samo na pun rezervoar (500 l). Rezervoar ne dopunjavati dok ne bude pri kraju.