SREDSTVO ZA STABILIZACIJU ULJA OS-RB-032

Produžava vijek trajanja motora. Čuva stare motore. Novi motori ostaju novi. Kontrolira toplinu i trošenje u automobilima i motociklima visokih performansi. Za četverotaktne motore sa vlažnim kvačilom, koristiti 10%, inače koristiti 20% sredstva. Olakšava pokretanje na bilo kojoj temperaturi. Produžava vijek trajanja ulja najmanje 50%. Utiče na manje zagađenje i onečišćenje ulja. Povećava pritisak ulja. Sprečava stvaranja mulja. Miješa se sa svim sintetičkim, polusintetičkim, mineralnim i ATF uljima. Smanjuje trenje, trošenje, potrošnju goriva i povećava snagu motora. Smanjuje mogućnost oštećenja u slučaju pregrijavanja.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Koristiti 20% od kapaciteta sistema (npr 1 l sredstva na 4 l ulja ). Na istrošenim motorima koristiti 60% od kapaciteta sistema. Koristiti prilikom svake zamjene ulja. Pruža potpunu zaštitu kod novih motora, smanjuje izduvne gasove, a kod starijih motora smanjuje potrošnju ulja i buku. Kod prijenosa velikih opterećenja, koristiti 25-50% sredstva. Otklanja buku, curenje, habanje i teško mjenjanje brzina. Za zaustavljanje buke i habanja diferencijala, koristiti 50-100% sredstva. Prilikom primjene sredstva nema potrebe za drugim aditivima. Savršeno za prijenosne slučajeve, koristiti 50%. Također je pogodno za zračne kompresore i kosilice za travu, koristiti 20-25% sredstva. Smanjuje potrošnju i curenje ulja.