TRETMAN ZA ODRŽAVANJE HLADNJAKA RI-707

Štiti cijevastu površinu hladnjaka na vrućim i hladnim vremenskim uslovima.

ABRO RADIATOR RUST INHIBITOR je veoma efikasno sredstvo koje spriječava nastanak korozije i hrđe u automobilskom sistemu hladnjaka. Ova formulacija savršeno odgovara za zaštitu cijevastih površina hladnjaka koje mogu biti limene, niklovane, cinkane kao i druge obložene čelične jezgre u toplim kao i u hladnim vremenskim uslovima. uslovima.

UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Pomješati preparat sa sredstvom za rashlađivanje i napuniti rezervoar, pri tome pazite da je nivo rashladnog sredstva ispod OZNAKE za dozvoljenu količinu tekućine u rezervoaru, koja je na dovodnoj/odvodnoj cijevčici ili na liniji za količinu rashladnog sredstva na rezervoaru.

Koristiti  u skladu sa tabelom ispod.

Broj bočica Veličina hladnjaka Tip vozila
1 do 6 litara putničko
2 preko 6 litara transportno

 

POSTUPAK HITNE I PRVE POMOĆI:

PODUZMITE ODGOVARAJUĆE MJERE OPREZA KAKO BI OBEZBJEDILI SVOJU SIGURNOST I ZDRAVLJE PRIJE POKUŠAJA SPAŠAVANJA ILI DAVANJA PRVE POMOĆI !                                                                                                                                                                 

U SLUČAJU UDISANJA: Unesrećenu osobu odmah izmjestiti na svjež zrak. Ako je osoba prestala disati primjeniti tehniku umjetnog disanja “usta na usta”.

KONTAKT SA OČIMA: Temeljito ispirati oči velikom količinom čiste vode 15 minuta. Ako se iritacija nastavi odmah potražiti medicinsku pomoć.

KONTAKT SA KOŽOM: Odmah uklonite suvišnu hemikaliju i kontaminiranu odjecu; temeljito isperite kontaminiranu kožu sa blagim sapunom i vodom. Ako se iritacija nastavi i poslije pranja, potražite medicinsku pomoć. Temeljito operite kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Baciti kožnu kontaminiranu odjeću.

U SLUČAJU GUTANJA: NIKADA NE DAVATI NIŠTA NA USTA OSOBI KOJA JE BEZ SVIJESTI. Dajte unesrećenoj osobi nekoliko časa vode, zatim pokušajte izazvati povraćanje tako što će te staviti prst u grlo žrtve i pritisnuti korijen jezika. Ako se povraćanje pojavi pobrinuti se da je žrtva nagnuta prema naprijed, da bi smanjili rizik od gušenja. Odmah pozovite medicinsku pomoć.