ULJE ZA HIDRAULIČNE VOLANE PS-700

Podmazuje, oblaže i štiti hidraulični upravljač tokom čitave godine. Odgovara za većinu upravljačkih sistema. Reducira škripanje i curenje. Produžava rad benzinske pumpe. Ne korodira i ne pjeni, smanjuje habanje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Ugasiti motor i dodati potrebnu količinu u posudu za ulje hidaruličkog volana.

UPOZORENJE: U slučaju gutanja, ne provocirati povraćanje i odmah potražiti ljekarsku pomoć. U slučaju kontakta sa očima ili kožom, ispirati vodom 15 minuta. Držati van dohvata djece!