ULJE ZA KOČNICE DOT 3 BF 99 P250A

Preporučuje se za sve vrste disk i doboš kočionih sistema. Odgovara visokim zahtjevima. Smanjuje trenje kod kočenja.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Pri sipanju ulja za kočnice konsultujte uputstvo proizvođača Vašeg automobila. Ulje držati na čistom i suhom mjestu. Zaštititi ga od mješanja sa prašinom, vodom ili naftnim derivatima. U protivnom može doći do kvara na kočnicama ili nekog drugog oštećenja. Skladištite ulje u originalnom pakovanju. Radi spriječavanja prodiranja vlage, poklopac držite čvrsto zatvorenim. Izbjeći prosipanje po bojenim dijelovima karoserije, radi mogućeg oštećenja!

UPOZORENJE: Zapaljivo! Sadrži Dietilen glikol. Ne izlagati toploti, varničenju ili otvorenom plamenu. Ne gutati. U slućaju kontakta sa očima, ispirati vrućom vodom i odmah potražiti ljekarsku pomoć.