ULJE ZA SERVO VOLANE PS-640

ABRO tekućina za servo volan podmazuje, pričvršćuje i poboljšava stanje servo volana tokom cijele godine. Minimalizira škripanje, curenje i smanjuje mogućnost kvara pumpe. Ne pjeni i ne dovodi do začepljenja.

UPUTE ZA KORIŠTENJE:

Kada je motor isključen dodati u servo rezervoar ABRO tekućinu prema potrebi.

OPREZ:

Može biti štetno za oči i kožu. Ako dođe u kontakt sa očima ispirati oči vodom 15 minuta, a u slučaju kontakta sa kožom operite kožu sapunom i vodom. MOŽE BITI VEOMA ŠTETNO U SLUČAJU GUTANJA.  Ako dođe to gutanja ne izazivati povraćanje. Potražiti medicinsku pomoć odmah. DRŽATI VAN DOHVATA DJECE!