ULJNI TRETMAN ZA MJENJAČE GT-409

Dopunski tretman koji obezbjeđuje bolju pokretljivost mjenjača. Idealan za diferencijale i prenosnike. Eliminiše buku i regulira temperaturu ulja mjenjača. Efikasan protiv korozije.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Kod mjenjača na putničkim automobilima dodati jednu tubu na prisutnu količinu ulja. Za tarktorske i kamionske mjenjače i diferencijale dodati 10% tretmana od ukupne količine ulja u mjenjaču. Nije za upotrebu na automatskim mjenjačima.